Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 168/2020 a încetat procedura legislativă

Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, înregistrat la Camera Deputaților cu nr. PL-x nr. 20/2022, a încetat procedura legislativă prin respingere definitivă de catre Camera Deputatilor.

Astfel, proiectul de lege inițiat de către 4 deputați și 3 senatori, adoptat de Senat ca urmare a depășirii termenului de adoptare, a fost respins de catre Camera Deputatilor rezultatul votului (pentru respingere) fiind de 280-pentru, contra-2, abtineri-11, procedura legislativă fiind încetată prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor.

Ce prevedea proiectul de lege

Proiectul de Lege avea ca obiect de reglementare modificarea şi completarea prevederilor Legii nr.168/2020, în sensul că, pentru autorităţile/structurile cu atribuţii în apărarea securităţii naţionale, zonele de misiune se stabilesc prin ordin al conducătorului instituţiei, în funcţie de gradul de risc specific al ariei geografice respective unde personalul participă la acţiuni militare, misiuni şi operaţii. Totodată, se propunea ca plata drepturilor băneşti acordate în condiţiile legii beneficiarilor unei pensii militare de stat să se asigure din bugetul casei sectoriale de pensii în evidenţele căreia se află aceştia.

Dacă nu ați fost informați până acum, este doar pentru simplul fapt că cei îndrituiți să o facă au alte preocupări…

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *