Proiect de ordonantă de urgență privind reducerea cheltuielilor cu pensiile de serviciu

In mmediul online circulă un proiect de ordonanța de urgență pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile de serviciu, cu respectarea jalonului 215 din PNRR, pe care vi l supunem atenției spre studiu.

Un mic extras din proiectul de modificare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat:

Alin (2) al art. 21. – se modifică și va avea următorul cuprins:
”(2) Reducerea vârstei standard de pensionare, potrivit alin. (1) sau în alte condiţii stabilite prin acte normative, nu
poate fi mai mare de 13 ani.

Prin reducere, vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mică de 52 de ani.”

Alin. (1) al art. 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în ultimele 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/ poliţist/ funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art.3 lit. a) -c), în care nu se includ:”

Proiectul poate fi consultat integral pe luju.ro: proiect ordonanta modificare lege pensii serviciu

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *